Hưng Yên dự hội nghị giao ban trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng

18:56, 30/03/2020

Ngày 30.3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý 2 năm 2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


 
Trong quý 1 năm 2020, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tính đến cuối tháng 3.2020, cả nước đã hoàn thành việc tổ chức 95,7% đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; có 66,7% đại hội điểm cấp cơ sở được tổ chức thành công. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến tích cực. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy được thực hiện quyết liệt, khẩn trương góp phần giảm đầu mối, giảm trung gian, giảm số lượng biên chế, hiệu quả hoạt động được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tiếp tục được quan tâm.


Quý 2 năm 2020, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào các nội dung như: Hoàn thành đại hội cấp cơ sở; chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương gắn với hoàn thành các mục tiêu chính trị, nhất là các chỉ tiêu của đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII); tập trung hoàn thành các đề án, nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng yêu cầu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...


Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến làm rõ kết quả cụ thể của các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2020; đề xuất những kinh nghiệm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.


Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu: Trong thời gian tới, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát các nghị quyết, quy định, quy chế và các văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp để tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng; chủ động tham mưu điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; chú trọng công tác tuyên truyền các mô hình hay, điển hình tiên tiến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; khẩn trương xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong ứng phó và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp...


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)