Hưng Yên: Gần 700 hộ nghèo và người có công với cách mạng đã được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở

19:47, 05/03/2020

Ngày 5.3, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đợt 1; tiến độ rà soát, thẩm định thực hiện hỗ trợ xây nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 - 2020 (đợt 2). 


Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị


Đợt 1, toàn tỉnh có 693 hộ được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà ở; trong đó, năm 2019 có 268 nhà đã hoàn thành xây dựng. Đối với 425 hộ (trong đó có 226 hộ người có công với cách mạng và 199 hộ nghèo) được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 182/QĐ - UBND ngày 20.1 của UBND tỉnh, đến nay, 5 hộ đã xây dựng xong; 232 hộ đang xây dựng, 178 hộ chuẩn bị xây dựng và 10 hộ xin rút không xây dựng. 


Đối với việc thực hiện kế hoạch rà soát, thẩm định hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2019 - 2020 (đợt 2), các địa phương đã và đang rà soát, thẩm định tại thôn, lập danh sách gửi UBND cấp xã. Theo đó, có 1.151 hộ người có công với cách mạng và hộ nghèo đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà ở.


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các địa phương tích cực kiểm tra, đôn đốc để việc xây dựng nhà đối với những hộ thuộc diện hỗ trợ đợt 1 hoàn thành theo đúng tiến độ. Sở Tài chính và các ngành liên quan tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh phân bổ kinh phí xây dựng nhà ở theo các giai đoạn. Đồng thời, Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng cấp huyện rà soát, thẩm định trực tiếp cụ thể từng đối tượng, danh sách được cấp xã đề nghị hỗ trợ bảo đảm công bằng, chính xác, đúng đối tượng, đúng tiến độ. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo tỉnh thành lập đoàn đi thẩm định, tổng hợp danh sách, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm hoàn thành tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà đợt 2.


Thu Yến
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)