Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại thị xã Mỹ Hào

19:25, 22/04/2020

Ngày 22.4, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 35), các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 8.10.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kế hoạch số 185) tại thị xã Mỹ Hào. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 

Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại thị xã Mỹ Hào
Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại thị xã Mỹ Hào

 

Theo báo cáo của thị xã Mỹ Hào, Ban Thường vụ Thị ủy và cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185. Công tác chuẩn bị văn kiện được thực hiện chu đáo. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được cấp ủy cấp trên thẩm định, phê duyệt. Chương trình đại hội chuẩn bị chi tiết, kỹ lưỡng, phân công trách nhiệm cụ thể. Công tác tuyên truyền đại hội được đẩy mạnh. Công tác giữ gìn an ninh trật tự và chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đến ngày 22.4, thị xã Mỹ Hào đã có 3 chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 


Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao những kết quả của thị xã Mỹ Hào đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Thị xã Mỹ Hào nghiêm túc tiếp thu những đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong triển khai, tổ chức thực hiện. Trong chuẩn bị văn kiện đại hội nhiệm kỳ tới cần có định hướng lớn, tính khả thi và giải pháp đột phá; xây dựng hệ thống chính trị bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao; tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế, đô thị; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải. Trong công tác nhân sự bảo đảm chọn lựa được nhân sự đủ tiêu chuẩn theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức đại hội; bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu đảng bộ các cấp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bên cạnh đó, thị xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 để trang trải cuộc sống…


Trước đó, ngày 21.4, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35, các hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch số 185 tại Đảng ủy Công an tỉnh. 


Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)