Hưng Yên treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa – thể thao dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5

Nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng (30.4.1975-30.4.2017) và Ngày Quốc tế Lao động 1.5, UBND tỉnh thông báo tới các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế thực hiện treo cờ Tổ quốc tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, hướng dẫn nhân dân cư trú trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình. Thời gian treo cờ 4 ngày, từ ngày 29.4 đến hết ngày 2.5.2017.
 
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan, UBND các cấp, chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống tổ chức tốt các hoạt động văn hóa – thể thao, vui chơi giải trí; tổ chức các hoạt động văn hóa công cộng phù hợp ở các khu dân cư bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
 
;