Thư viện tỉnh Hưng Yên luân chuyển trên 13 nghìn lượt sách, báo, tài liệu

 
Nhằm cung cấp thông tin, tri thức, văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ sách, báo cho người dân, thời gian qua, Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức luân chuyển sách, báo về các tủ sách, thư viện cơ sở, tủ sách điểm bưu điện văn hóa xã. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Thư viện tỉnh luân chuyển trên 13 nghìn lượt sách, báo, tài liệu về cơ sở về các lĩnh vực: Chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, văn học - nghệ thuật…Để công tác luân chuyển sách, báo về cơ sở đạt hiệu quả cao, Thư viện tỉnh đã chủ động tham khảo ý kiến của bạn đọc trong vấn đề lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu vào kho sách luân chuyển cho phù hợp. Ngoài ra, Thư viện tỉnh còn hướng dẫn người trông coi tủ sách, thư viện cơ sở về nghiệp vụ để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.
 
Vũ Huế
 
;