Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được xếp hạng di tích quốc gia

Ngày 6.9.2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 3375/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm (Yên Mỹ)
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, xã Giai Phạm (Yên Mỹ)
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 165 di tích, cụm tích được xếp hạng di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt.
 
Vũ Huế
 
;