Trưng bày chuyên đề "Cổ vật Hưng Yên lần thứ VII"

Nhân ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23.11, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật Hưng Yên lần thứ VII”.
 
Tham gia trưng bày có 300 hiện vật tiêu biểu với các chất liệu như: Gốm, sứ, kim loại, gỗ.. thuộc các thời kỳ Bắc thuộc, Lý, Trần, Lê, Nguyễn, phản ánh sự phát triển của lịch sử, văn hóa của mảnh đất và con người Hưng Yên. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp người xem có thêm kiến thức về cổ vật, những giá trị văn hóa sâu sắc ẩn chứa trong các cổ vật, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, trưng bày nhằm quảng bá hình ảnh của tỉnh với du khách. Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 26.11.
 
Vũ Huế
 
;