Giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống của lễ hội

Lễ hội là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta có từ hàng nghìn năm lịch sử, thể hiện lòng tri ân của nhân dân đối với các bậc tiền nhân, những người có công với nước, với dân. Lễ hội là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, phản ánh những nét đẹp văn hóa, mang tính giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, gắn kết tinh thần cộng đồng, tình yêu quê hương, đất nước. 
b
Hội làng Lưu Xá, xã Hồ Tùng Mậu (Ân Thi)
Cứ mỗi độ xuân về, người dân lại nô nức đi trẩy hội để thể hiện lòng thành tâm, cầu mong bình an, may mắn. Theo thống kê của ngành chức năng, cả nước có hàng nghìn lễ hội, riêng trên địa bàn tỉnh có gần 500 lễ hội truyền thống, chủ yếu diễn ra vào mùa xuân. Nhiều lễ hội có quy mô lớn, thu hút đông đảo du khách thập phương  như lễ hội Chử Đồng Tử-Tiên Dung, lễ hội dân gian Phố Hiến, lễ hội đền Phù Ủng...
 
Đến lễ hội có mặt đông đảo các tầng lớp dân cư, mọi lứa tuổi với tâm nguyện tốt lành và hướng thiện. Đây là dịp để mọi người giao lưu, cộng cảm và trao truyền những đạo lý, tình cảm, khát vọng cao đẹp, cũng là dịp để vui chơi, thư giãn tinh thần, thăm viếng cảnh quan di tích. Các lễ hội truyền thống, hội làng với sức sống mãnh liệt vốn có đã ăn sâu vào tiềm thức, trở thành nhu cầu, khát vọng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của nhân dân. 
 
Trong những năm qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực. Các lễ hội được tổ chức đúng truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi lành mạnh tại lễ hội góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. An ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại lễ hội được bảo đảm. Thông qua lễ hội tích cực góp phần quảng bá hình ảnh về văn hóa, vùng đất, con người Hưng Yên đến với nhân dân và du khách.
 
Bên cạnh những chuyển biến tích cực và có hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, hoạt động tổ chức một số lễ hội vẫn còn biểu hiện thương mại hóa, lợi dụng lễ hội để trục lợi. Việc kinh doanh dịch vụ tại lễ hội còn lộn xộn, phí trông giữ ô tô, xe máy có nơi chưa đúng quy định; lợi dụng các trò chơi biến tướng sang đánh bạc trá hình; việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội còn yếu kém như đốt nhiều đồ mã, vàng mã, hương nến gây tốn kém, lãng phí, ô nhiễm môi trường; tình trạng xả rác bừa bãi còn diễn ra trong lễ hội gây phản cảm, mất mỹ quan.
 
Để bảo đảm cho lễ hội mùa xuân vui tươi, lành mạnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5.2.2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20.2.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22.12.2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tổ chức Tết năm 2018. Trong đó, tập trung chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương và truyền thống văn hóa của dân tộc. Đối với các địa phương có những lễ hội lớn cần chủ động xây dựng các phương án, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng mọi điều kiện để lễ hội diễn ra an toàn, không để xảy ra sai sót. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia lễ hội, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của di tích, những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ chức, cá nhân  gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội, kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm. Gắn việc tổ chức lễ hội với những hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình, "thương mại hóa" hoạt động lễ hội. Chú ý làm tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại khu vực tổ chức lễ hội; không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, chèo kéo khách, đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ du khách. Tăng cường công tác quản lý nhà nước của chính quyền địa phương về thu, chi tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Lễ hội truyền thống ngày càng có vai trò quan trọng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cũng như đang trở thành một động lực phát triển kinh tế-xã hội ở nhiều địa phương. Tăng cường quản lý lễ hội nhằm đưa hoạt động lễ hội vào nền nếp, giữ gìn, phát huy nét đẹp truyền thống, hạn chế hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, làm cho đời sống tinh thần của nhân dân thêm phong phú, gắn kết tình đoàn kết cộng đồng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
Phạm Đức
 
 
;