Trưng bày trên 100 tư liệu về "Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả"

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018), Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đại hội và thành quả”.
 
Với trên 100 tư liệu, hình ảnh, trưng bày chia thành 3 phần, bao gồm: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam – Vinh quang và tự hào, trưng bày một lần nữa khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng thành công; đồng thời, nêu bật được thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh trong công cuộc đổi mới. Qua đó, khơi gợi niềm tin, niềm tự hào dân tộc, giúp mọi người phấn đấu thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
 
Trưng bày diễn ra đến hết ngày 28.2.
 
Vũ Huế
 
;