Trưng bày trên 100 tư liệu về "Giáo dục Hưng Yên – Xưa và nay"

Nhân dịp xuân Mậu Tuất  2018, Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Giáo dục Hưng Yên - Xưa và nay” tại Văn miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn (thành phố Hưng Yên). 
 
Với trên 100 tư liệu, hình ảnh trưng bày chia thành 2 phần, giáo dục Hưng Yên từ năm 1075 đến năm 1945 và Giáo dục Hưng Yên từ năm 1945 đến nay. Qua trưng bày nhằm giới thiệu đến du khách về truyền thống hiếu học và khoa bảng của mảnh đất Hưng Yên; sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời, tôn vinh những đóng góp to lớn của ngành giáo dục và đào tạo trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng, chấn hưng và làm rạng danh đất nước nói chung, quê hương Hưng Yên nói riêng từ xưa tới nay.
 
Vũ Huế
 
 
 
 
 
 
 
 
 
;