Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 17.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Theo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn cho giai đoạn tiếp theo. Phấn đấu từ nay đến năm 2025, tỉnh đón khoảng 3 – 4 triệu lượt khách du lịch, với tổng doanh thu từ du lịch đạt từ 3.100 - 4.000 tỷ đồng/năm; tạo việc làm cho trên 40 nghìn lao động. Đến năm 2030 phấn đấu đón gần 4,5 – 6 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu đạt 6.200 -7.000 tỷ đồng/năm và tạo việc làm cho khoảng 60 nghìn lao động.
 
Về định hướng phát triển thị trường khách du lịch, tỉnh sẽ tập trung ưu tiên phát triển thị trường khách du lịch nội địa, trong đó chủ yếu thu hút khách từ Hà Nội và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Trung bộ. Mở rộng phát triển thị trường khách du lịch quốc tế theo hướng tập trung vào thị trường khách truyền thống ở các khu vực Tây Âu, Úc, Bắc Mỹ, Bắc Âu, ngoài ra đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch ở các nước vùng Đông Bắc Á và ASEAN.
 
Về sản phẩm du lịch, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển dòng sản phẩm du lịch văn hóa trên cơ sở khai thác các giá trị di tích lịch sử - văn hóa gắn với sự hình thành và phát triển của tỉnh; du lịch cuối tuần kết hợp sinh thái, vui chơi giải trí, ẩm thực. Cùng với đó, tập trung phát triển các dòng sản phẩm du lịch đặc trưng như: Du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn, du lịch sông Hồng, du lịch sinh thái Văn Giang…
 
Tổng nhu cầu đầu tư phát triển du lịch Hưng Yên đến năm 2030 khoảng 15.800 tỷ đồng. Tỉnh sẽ triển khai 14 dự án và nhóm dự án, trong đó có 11 dự án và nhóm dự án phát triển các khu, điểm du lịch, sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.
 
Để thực hiện quy hoạch, tỉnh đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh đến nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, tỉnh tạo điều kiện, khuyến khích đầu tư khu vực tư nhân và các lĩnh vực, ngành nghề du lịch, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất du lịch…
 
Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các sở, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; chú trọng lồng ghép vào các chương trình, dự án của ngành, địa phương gắn với phát triển du lịch; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút khách du lịch và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch của tỉnh…
 
Vũ Huế
 
 
 
 
;