Trưng bày chuyên đề "64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ"

Nhân dịp kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 -7.5.2018), Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”. 
 
Với hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tài liệu khoa học, trưng bày gồm 4 phần: Âm mưu và hoạt động của địch trong chiến dịch; Chủ trương của ta; Diễn biến chiến dịch; Lễ mừng chiến thắng. Những hiện vật, hình ảnh tài liệu được trưng bày nhằm tái hiện một cách sinh động về quá trình hình thành chủ trương chiến lược của ta trong chiến dịch Đông Xuân 1953 - 1954; diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ. 
 
Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 22.5, tại Bảo tàng tỉnh, đường Nguyệt Hồ, phường Minh Khai (thành phố Hưng Yên). 
 
Vũ Huế
 
;