Lan tỏa phong trào xây dựng gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền"

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”. Nghị quyết Ðại hội XII của Đảng nêu rõ: "Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam... Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh", "tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc".
b

Bà Phạm Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng hội nghị biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền" giai đoạn 2014 - 2018

tại huyện Văn Lâm

Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” do Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) chủ trì phát động, được cả hệ thống chính trị quan tâm, được các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đồng thuận và cùng phấn đấu thực hiện. Hằng năm, MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tới từng khu dân cư, tới mỗi gia đình; tổ chức bình xét, công nhận những gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp và biểu dương những gia đình tiêu biểu vào dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18.11 hằng năm). Từ năm 2014 đến nay, đã có 56.311 lượt gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp (trong đó có 13.412 gia đình đạt danh hiệu cấp tỉnh; 17.908 gia đình đạt danh hiệu cấp huyện; 24.991 gia đình đạt danh hiệu cấp xã).
 
Phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” có sự gắn kết với các phong trào quần chúng của địa phương, làm cho gia đình và xã hội có sự gắn bó hữu cơ, tác động tương trợ lẫn nhau. Qua bình xét, các gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp đều tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không”, các phong trào: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”,... phong trào không chỉ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho mỗi gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội. Phong trào đã bổ sung những giá trị mới về gia đình Việt Nam, đó cũng là nền móng xây dựng xã hội trong sáng, thân thiện, phù hợp với chủ trương của Đảng về xây dựng con người Việt Nam theo truyền thống gia đình và sự phát triển của đất nước. 
 
Từ phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, nhiều gia đình là tấm gương sáng, được cộng đồng ghi nhận tiêu biểu, mẫu mực về xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Trong gia đình “Tam đại đồng đường”, "Tứ đại đồng đường", các thành viên sống bình đẳng, yêu thương nhau, đoàn kết, có trách nhiệm chăm sóc nhau trong cuộc sống. Ông bà giúp đỡ, giáo dục con cháu đạo lý, truyền thống gia đình Việt Nam "kính trên nhường dưới". Bố mẹ có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục các con, tạo điều kiện cho con học tập tốt. Các con chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Cùng với duy trì nền nếp, gia phong, truyền thống gia đình Việt, nhiều gia đình đã năng động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho các thành viên trong gia đình. Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.
 
Các gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” luôn thể hiện tinh thần đoàn kết xóm giềng, tham gia các hoạt động hòa giải, tương trợ giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, giảm nghèo, các hoạt động từ thiện nhân đạo: Tham gia xây dựng các quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo; Quỹ tấm lòng vàng...; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách; tham gia thành lập quỹ khuyến học… Những hoạt động trên đều bắt nguồn từ lòng tôn kính, sự biết ơn công lao sinh thành của ông bà, cha mẹ; bắt nguồn từ tình cảm thương yêu giữa các thành viên trong gia đình, từ tinh thần đoàn kết, tương trợ sẻ chia, từ đức hy sinh và tính nhân văn cao cả của con người Việt Nam. Những gương sáng ấy càng chứng tỏ truyền thống hiếu nghĩa vốn có từ ngàn xưa của dân tộc ta tiếp tục được kế thừa và phát huy bởi ánh sáng tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Hiếu nghĩa, nhân ái, bao dung là nét đẹp truyền thống, là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mỗi gia đình Việt Nam. 
Gia đình cụ Nguyễn Thị Diến, xã Thuần Hưng (Khoái Châu)
Gia đình cụ Nguyễn Thị Diến, xã Thuần Hưng (Khoái Châu)
Ngày nay, sự giao lưu, hội nhập quốc tế đã đem đến cho gia đình Việt Nam nhiều cơ hội, có điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến, văn minh. Song, bên cạnh những mặt tích cực đó, quá trình hội nhập cũng nảy sinh nhiều vấn đề tác động đến đời sống gia đình, ảnh hưởng đến nền nếp, gia phong, đạo đức của gia đình truyền thống Việt Nam. Vì vậy, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc càng trở nên cấp bách.
 
Xây dựng và phát huy truyền thống gia đình Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng con người, xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Cần phát huy các giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp, tiếp thu các yếu tố mới, loại bỏ những quan điểm lỗi thời, không còn phù hợp xã hội hiện đại, văn minh. Xây dựng gia đình văn hóa, gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” là bảo đảm cho gia đình một môi trường sống lành mạnh, kính trên, nhường dưới, giữ gìn thuần phong mỹ tục, hoà thuận, hạnh phúc và tiến bộ. Ở đó xuất hiện những giá trị nhân văn mới như bình đẳng trong gia đình, trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ với con cái, hôn nhân tiến bộ cùng tồn tại bên trong nền nếp gia phong. 
 
Để tiếp tục phát huy hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng bình xét các gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”; thực hiện đồng bộ bình xét ở 3 cấp: cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền để phong trào xây dựng gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tiếp tục được lan tỏa rộng rãi, mang lại những hiệu quả thiết thực trong gìn giữ và phát huy truyền thống gia đình Việt, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, tỉnh Hưng Yên nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển.
 
Phạm Thị Tuyến
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
 
 
 
;