Tặng thưởng 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất sắc

Ngày 22-6, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã họp báo về Lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học nghệ thuật xuất bản năm 2016-2017 sẽ diễn ra vào 20h ngày 25-6, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội).
Đây không phải là giải thưởng mà là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao cho Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện. Tặng thưởng này nhằm khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.
 
Hội đồng đã xét qua 4 cấp, tổng số 96 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, trong đó có 57 bài viết, 36 cuốn sách, 3 chương trình phát thanh do các cơ quan, đơn vị đề nghị. Kết quả, Hội đồng quyết định tặng thưởng cho 28 tác phẩm, trong đó, không có mức A, 10 tác phẩm mức B, 13 tác phẩm mức C, 5 tác phẩm mức Khuyến khích. Ngoài ra, 9 đơn vị công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật cũng được tặng thưởng dịp này.
 
Tại cuộc họp báo, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã thông báo về kỳ họp thứ tư của Hội đồng diễn ra vào chiều 25-6. Kỳ họp sẽ tập trung thảo luận về Báo cáo hoạt động của Hội đồng giữa hai kỳ họp thứ ba và thứ tư. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai từ nay đến hết năm 2018.
 
Theo Báo “Hànộimới”
 
;