Trên 50 hạt nhân văn nghệ cơ sở được truyền dạy hát ca trù

Từ ngày 1-10.8, tại xã Thủ Sỹ (Tiên Lữ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức truyền dạy ca trù cho trên 50 hạt nhân văn nghệ cơ sở.
 
Các học viên được truyền dạy một số kỹ năng cơ bản của nghệ thuật hát ca trù như: Các kỹ năng chơi đàn đáy, cách sử dụng bộ phách gõ lấy nhịp và hát ca trù; một số thể cách nghệ thuật hát ca trù…
 
Qua đó nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về nghệ thuật hát ca trù, các học viên của lớp học sẽ trở thành những hạt nhân góp phần lan tỏa nghệ thuật hát ca trù trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
Vũ Huế
 
;