Hưng Yên sẽ xây dựng khu du lịch Đa Hòa – Dạ Trạch rộng 125 ha.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Hưng Yên xây dựng khu du lịch cấp tỉnh Đa Hòa – Dạ  Trạch có quy mô khoảng 125 ha.
 
Theo đó, khu du lịch cấp tỉnh Đa Hòa – Dạ Trạch tập trung khai thác truyền thuyết tình yêu Tiên Dung- Chử Đồng Tử, các giá trị lịch sử của di tích Hàm Tử, Bãi Sậy; giá trị sinh thái ven sông Hồng và đặc sản tự nhiên như gà Đông Tảo, vườn cây ăn quả… Cùng với đó, các sản phẩm du lịch chính được đầu tư gồm: Du lịch văn hóa, du lịch vui chơi giải trí - thể thao, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng…
 
Vũ Huế
 
;