Phát huy giá trị trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến

19:38, 22/05/2019

Khu di tích Phố Hiến toạ lạc trên địa bàn Phố Hiến - một đô thị cổ được hình thành vào cuối thế kỷ XV, đầu thế kỷ XVI với nhiều tên gọi như: Hoa Dương, Hiến Nam, Hiến Thị, Phố Khánh, Phố Thiên Triều... và tên gọi Phố Hiến tồn tại đến ngày nay. Khu di tích Phố Hiến được Chính phủ xếp hạng đặc biệt vào tháng 12.2014. Để quản lý tốt Khu di tích đặc biệt Phố Hiến, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến.

  Rước kiệu tại lễ hội dân gian Phố Hiến (thành phố Hưng Yên) Ảnh tư liệu
  Rước kiệu tại lễ hội dân gian Phố Hiến (thành phố Hưng Yên) Ảnh tư liệu


Trưởng ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến Nguyễn Thị Hoà cho biết: Theo quyết định của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến trực tiếp quản lý các di tích gồm: Văn Miếu Xích Đằng, đền Mây, đình An Vũ, đền Nam Hoà, đình Hiến, Đông Đô Quảng Hội, đền Trần, đền Mẫu, đền Thiên Hậu, đền Bà Chúa Kho, Võ Miếu, đền Cửu Thiên Huyền Nữ, đền Nam Hải Đại Vương; quản lý gián tiếp theo quy định của pháp luật các di tích là các cơ sở tôn giáo: Chùa Chuông, chùa Hiến, chùa Phố, chùa Nễ Châu. 


Sau khi tiếp nhận các di tích, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến đã phân công cán bộ, viên chức và người lao động trực tiếp đến các di tích để nắm bắt các công việc cụ thể; tổ chức quán triệt các nội quy, quy định của ban nhằm bảo đảm việc hoạt động tại các di tích luôn hiệu quả như: Giữ gìn khu nội tự và khuôn viên di tích luôn sạch đẹp, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Cùng với đó, ban đã thực hiện tốt công tác quản lý, đón tiếp và hướng dẫn du khách đến hành lễ, tham quan chiêm bái tại các di tích. Ban đã tiến hành nghiên cứu, tìm hiểu để viết bài phục vụ công tác giới thiệu và tuyên truyền, quảng bá khu di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác thuyết minh, hướng dẫn, giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hoá, kiến trúc nghệ thuật của các di tích tới các đoàn khách về làm việc tại tỉnh Hưng Yên và tham quan các di tích được ban đặc biệt chú trọng. Từ khi thành lập đến nay, ban đã cử viên chức thuyết minh, hướng dẫn, giới thiệu cho gần 200 đoàn khách tham quan với số lượng trên 4 nghìn người, trong đó có kiều bào nước ngoài về thăm quê hương Hưng Yên, các đoàn khách là lãnh đạo Trung ương về làm việc và tham quan các di tích thuộc Khu di tích đặc biệt Phố Hiến.


Cùng với công tác quản lý, công tác xã hội hoá trong bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến cũng được đẩy mạnh. Hầu hết các lễ hội tại các di tích nằm trong quần thể Khu di tích đặc biệt Phố Hiến được tổ chức đúng quy định; các nghi thức trong lễ hội diễn ra trang trọng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hoá dân tộc; phần hội diễn ra phong phú, hấp dẫn tạo được sức lan toả, lôi cuốn, góp phần thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Đặc biệt, tại lễ hội truyền thống đền Mẫu thời gian diễn ra tương đối dài với nhiều nghi lễ, trong đó có rước kiệu với gần 1 nghìn người tham gia nên Ban luôn chủ động xây dựng kế hoạch với các phương án tổ chức cụ thể, phù hợp với không gian và thời gian...


Nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hoá cũng như nâng cao vai trò quản lý nhà nước về di sản văn hoá, trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Luật Di sản văn hoá, các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; tích cực vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích, đồng thời tăng cường kiểm tra thực trạng các di tích để tham mưu giúp UBND thành phố Hưng Yên trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án trùng tu, tôn tạo chống xuống cấp các di tích.


Hoàng Bền  Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)