Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch 

18:51, 21/05/2019

Ngày 21.5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về du lịch cho cán bộ làm công tác du lịch.


Hội nghị tập huấn với sự tham gia của gần 300 cán bộ làm công tác du lịch từ tỉnh đến cơ sở, công chức văn hóa - xã hội cấp xã; trưởng ban quản lý di tích; chủ các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh…Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được nghe giới thiệu một số nội dung chính của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Luật Du lịch và một số văn bản quy phạm pháp luật về du lịch. Qua đó giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng ứng xử, kỹ năng quản lý. Từ đó, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển du lịch.


Hồng Ngọc


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)