Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Yên Mỹ: Nâng cao hiệu quả xây dựng đời sống văn hoá cơ sở

08:29, 01/09/2019

Chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, thời gian qua, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Yên Mỹ có những đóng góp quan trọng trong xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Những ngày này, khu vực trung tâm huyện Yên Mỹ cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu rực rỡ chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Đồng thời, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tổ chức các chương trình tuyên truyền lưu động, văn nghệ, thể thao, tạo không khí phấn khởi trong các khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Văn Huynh, Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin cho biết: “Hàng năm, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Mỹ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, hoạt động, tổ chức văn hóa, văn nghệ, TDTT cho cả năm với kế hoạch tuyên truyền cụ thể trong tháng, trong quý, bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên”. Phòng hướng dẫn các cơ sở, địa phương tổ chức các hoạt động văn nghệ dưới hình thức giao lưu cụm, nhóm sở thích. Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 50 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng. Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, phong trào văn nghệ cơ sở diễn ra sôi động, thu hút hàng vạn người tham dự, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong quần chúng nhân dân.  Từ đó, phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì và phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đổi mới và phát triển kinh tế văn hóa, xã hội.
 

Khu vực trung tâm huyện Yên Mỹ rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
Khu vực trung tâm huyện Yên Mỹ rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ thể thao. Phong trào tập luyện thể dục thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 80 CLB thể thao cấp cơ sở, tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao đạt 30%. Từ đầu năm đến nay, Phòng đã kết hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức được 5 giải thể thao cấp huyện, tích cực tham gia các giải thể thao của tỉnh. Phong trào thể dục thể thao phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và mở rộng giao lưu, xây dựng tinh thần đoàn kết tại các làng, xã, khu dân cư.  

Trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện luôn coi trọng công tác quản lý nhà nước trong hoạt động lễ hội. Hàng năm trên địa bàn huyện có trên 80 lễ hội, trong đó có lễ hội văn hóa truyền thống tại đền thờ Hải Thượng Lãn Ông (vào Rằm tháng Giêng) và Lễ dâng hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh được tổ chức theo quy mô cấp huyện. Các lễ hội  khác có quy mô nhỏ, thường được tổ chức chủ yếu vào dịp đầu xuân năm mới. Phòng Văn hoá và Thông tin cử cán bộ làm việc với Ban quản lý các di tích để thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội. Nhìn chung các lễ hội trên địa bàn huyện được tổ chức đúng nghi lễ, đảm bảo về nội dung phần lễ và phần hội, phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn và phát huy vốn văn hoá truyền thống của dân tộc, không để tình trạng hoạt động thương mại hoá, hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội.
 

Trao thưởng cho các đoàn tham dự Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Yên Mỹ chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
Trao thưởng cho các đoàn tham dự Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Yên Mỹ chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Đồng thời, phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chuyên môn, Ban quản lý di tích và Danh thắng tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ di sản Văn hóa, nhất là nội dung về trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể ở xã, thị trấn trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Vì thế công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn huyện  đã tránh được tình trạng để xảy ra sai phạm, góp phần bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích trong quá trình bảo quản, tu bổ. bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Hầu hết các địa phương đã thực hiện tốt việc thành lập và kiện toàn Ban quản lý di tích và hoạt động có trách nhiệm, đảm bảo theo đúng các quy định của nhà nước, không để xảy ra tình trạng xâm hại các di tích. Cảnh quan môi trường, an ninh trật tự tại các di tích luôn đảm bảo...các nguồn thu, tiền công đức được các xã chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.
 

Một tiết mục tại Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Yên Mỹ chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
Một tiết mục tại Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Yên Mỹ chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Văn hóa - Thông tin trên địa bàn, Phòng phối hợp tích cực với Đội kiểm tra liên ngành văn hóa của tỉnh, Đội kiểm tra liên ngành văn hóa của huyện tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ về văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện. Qua đó, hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, góp phần hạn chế những hoạt động, kinh doanh trái pháp luật, tạo môi trường văn hóa lành mạnh.


Với tinh thần làm việc  chủ động và trách nhiệm,  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Yên Mỹ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về văn hoá,  thể dục, thể thao, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trên cơ sở những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian tới Phòng Văn hoá và Thông tin huyện tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Q.N
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)