Tiên Lữ: 28 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh

16:31, 07/10/2019

Huyện Tiên Lữ có 138 di tích, cụm di tích các loại; trong đó có 12 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia và 16 di tích, cụm di tích xếp hạng cấp tỉnh. Phần lớn di tích được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật. 


Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)