Bảo tàng tỉnh

Sưu tầm và tiếp nhận 560 hiện vật 

16:53, 09/02/2020

Từ năm 2019 đến nay, Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm và tiếp nhận hiến tặng 560 hiện vật. Các hiện vật sưu tầm, hiến tặng đa dạng về chủng loại, phong phú về chất liệu với nhiều nguồn gốc khác nhau. Tất cả những tài liệu, hiện vật sưu tầm, hiến tặng đều được làm lý lịch khoa học, vệ sinh cơ học, nhập kho bảo quản phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày nhằm giới thiệu, quảng bá về truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của mảnh đất và con người Hưng Yên.

 

Vũ Huế

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)