Triển lãm Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên ra đời

20:17, 03/02/2020

Ngày 3.2, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh và Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày triển lãm Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020), 90 năm Chi bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên ra đời và mừng xuân Canh Tý 2020. Dự khai mạc triển lãm có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 

Các đại biểu tham quan triển lãm
Các đại biểu tham quan triển lãm

 

Triển lãm gồm 4 chủ đề: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ đại hội; di sản văn hóa tỉnh Hưng Yên; trưng bày sách, báo, tài liệu, báo xuân Canh Tý 2020; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tiêu biểu tỉnh Hưng Yên năm 2019. 


Với trên 500 hình ảnh, trên 200 hiện vật và hàng trăm đầu sách, triển lãm đã giới thiệu chi tiết về lịch sử vẻ vang, vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong suốt chặng đường 90 năm cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nói riêng; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lệ Thu 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)