“Tuổi cao -  Gương sáng”

17:55, 13/07/2020

“Tuổi cao - gương sáng” là phong trào thi đua lớn của Hội người cao tuổi (NCT), được NCT tích cực tham gia hưởng ứng, qua đó vai trò của NCT được khẳng định, phát huy trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội…

 

Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020
Biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu giai đoạn 2015-2020


Toàn tỉnh hiện có gần 194 nghìn hội viên NCT, sinh hoạt tại 889 chi hội thuộc 161 cơ sở hội, tỷ lệ NCT tham gia vào hội đạt bình quân 95%... 


Nêu g¬ương sáng, phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, nhiều cán bộ, hội viên NCT phát huy vốn sống, kinh nghiệm bản thân; mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường và xã hội… Hiện nay, toàn tỉnh có trên 76 nghìn NCT trực tiếp tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trong đó có trên 3 nghìn người làm kinh tế giỏi, trên 2 nghìn người là chủ trang trại và sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế và thu ngân sách của địa phương. Hàng năm có trên 95% số gia đình hội viên NCT đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; nhiều gia đình hội viên được công nhận danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền". Toàn tỉnh có hàng nghìn cán bộ, hội viên NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở địa phương, trở thành nòng cốt trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, Quỹ Bảo trợ trẻ em… Một trong những kết quả nổi bật là đến nay 100% số cơ sở hội đã xây dựng được Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng. 


Chăm lo sức khỏe, tinh thần cho NCT, từ năm 2015 đến nay, các cấp hội NCT trong tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 60 hội nghị tư vấn sức khỏe miễn phí và tặng quà (thuốc) cho 12 nghìn lượt NCT trên địa bàn; duy trì hoạt động trên 1,8 nghìn câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thu hút hơn 53 nghìn NCT tham gia. Trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cán bộ, hội viên hội NCT tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục con cháu, gia đình và ng¬ười thân không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành pháp luật về giao thông, giữ gìn vệ sinh môi tr¬ường xanh, sạch, đẹp...; trên 1,6 nghìn hội viên NCT tham gia các tổ hòa giải ở cơ sở, tham gia hòa giải thành công hơn 6 nghìn vụ việc mâu thuẫn nội bộ ở khu dân cư, góp phần giữ vững ổn định trật tự ở cơ sở. Nêu gương sáng trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, NCT trong tỉnh vận động gia đình hiến hàng trăm nghìn mét vuông đất; hàng trăm nghìn ngày công lao động và hơn 80 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi. 


Ông Nguyễn Duy Hy, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Từ thực tiễn phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2015 - 2020 cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thì ở đó tổ chức hội NCT hoạt động hiệu quả, phong trào thi đua của hội đạt kết quả tốt. Đồng thời, các cấp hội NCT cụ thể hóa các chương trình hoạt động của hội, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề ra nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với từng thời điểm, đối tượng. 


Thời gian tới, các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, cụ thể hóa các nội dung của phong trào trong các hoạt động của các cấp hội, nhất là ở cơ sở; tham mưu đúng, trúng để cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hoạt động hội NCT; thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, trước mắt tập trung chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Hội NCT cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026;  thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đẩy mạnh công tác phối hợp, chủ động huy động xã hội hóa, tạo nguồn lực cho hoạt động hội và các phong trào thi đua của hội...


Đức HùngNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)