Trưng bày lưu động chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội”

16:17, 24/08/2020

Thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Khoái Châu và huyện Ân Thi tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội”. 


Với gần 100 hình ảnh, trưng bày gồm 3  phần: Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lãnh đạo nhân dân cùng cả nước đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; Đảng bộ tỉnh Hưng Yên qua các kỳ đại hội; Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.     

       
Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)