Văn Lâm: 97,6% số làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa

16:58, 03/08/2020

Cùng với nguồn ngân sách của nhà nước, hàng năm, nhân dân trong huyện tham gia đóng góp kinh phí cùng ngày công lao động xây dựng đường làng, ngõ xóm, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi tại địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"... được người dân tích cực hưởng ứng tham gia. Hiện toàn huyện có 97,6% số làng, khu phố đạt danh hiệu làng, khu phố văn hóa; trên 91% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 


PV
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)