Xã Hưng Đạo: Đầu tư 15 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn

19:54, 13/08/2020

Nhằm phục vụ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từ nguồn kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất, xã Hưng Đạo (Tiên Lữ) tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các nhà văn hóa thôn. Trong năm 2020, xã xây dựng 5 nhà văn hóa ở các thôn: Tam Nông, Muội Sảng, Dung, Xuân Điểm và Hậu Xá với tổng kinh phí 15 tỷ đồng. Các nhà văn hóa thôn được xây mới đảm bảo các tiêu chí.


   Vũ Huế
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)