Phát biểu, giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI. Báo Hưng Yên điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc
15:38, 12/12/2018

Phát biểu, giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI. Báo Hưng Yên điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc