Thủ tướng đồng ý bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Lý Thường Kiệt vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam
22:05, 26/01/2019

Thủ tướng đồng ý bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Lý Thường Kiệt vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam