1800 thanh niên Hưng Yên lên đường nhập ngũ
20:14, 20/02/2019

1800 thanh niên Hưng Yên lên đường nhập ngũ