Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào
11:08, 19/05/2019
Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào