Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tại Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào
00:09, 19/05/2019
Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tại Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào