Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào
23:54, 18/05/2019
Phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào