Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh lời Bác"
23:16, 19/05/2019
Phát biểu khai mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ tại Chương trình Giao lưu nghệ thuật "Hưng Yên đinh ninh lời Bác"