Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26
21:16, 27/06/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26