Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu khai mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26
13:52, 27/06/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu khai mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 26