Phát biểu tham luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại hội nghị Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
17:27, 25/06/2019
Phát biểu tham luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại hội nghị Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ