Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu bế mạc hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
17:36, 25/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu bế mạc hội nghị Phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ