Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
14:06, 26/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ