Chất vấn về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và giải ngân vốn
00:19, 11/07/2019
Chất vấn về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và giải ngân vốn