Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI
14:16, 09/07/2019
Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên phát biểu khai mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI