Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI thông qua 19 Nghị quyết
02:38, 11/07/2019
Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI thông qua 19 Nghị quyết