Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI của Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên
18:08, 10/07/2019
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI của Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên