Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI
22:12, 10/07/2019
Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVI