Ra quân tổng kiểm soát đối với xe ôtô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô
17:19, 20/07/2019
Ra quân tổng kiểm soát đối với xe ôtô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô