Nhiều địa phương công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi
19:15, 18/08/2019
Nhiều địa phương công bố hết bệnh dịch tả lợn Châu Phi