Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố
19:14, 29/08/2019
Thường trực HĐND tỉnh giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố