Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh
20:34, 17/09/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh