Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chào mừng hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”
19:40, 11/09/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu chào mừng hội thảo khoa học “Danh nhân Triệu Việt Vương và căn cứ Dạ Trạch”