Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại buổi khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
15:21, 16/09/2019
Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tại buổi khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh