Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 29
20:20, 29/10/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu bế mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 29